O společnosti

Bonton, a.s.

akciová společnost se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7997, IČ 267 37 523.